Kantoorinrichting in 2020: trends & ontwikkelingen

16 december 2019

Wat kunnen we in 2020 aan trends en ontwikkelingen in de kantoorinrichting verwachten? We werpen een blik op het komende jaar. De afgelopen jaren zijn er grote stappen gezet op het gebied van duurzaamheid en technologie. Deze ontwikkelingen zetten zich ook dit jaar voort. Daarbij zien we een veranderende visie op het begrip huisvesting waarbij flexibiliteit een essentiële factor is. Lees hier onze bevindingen over:

  • Technologie: Data Driven wordt de norm
  • Flexibiliteit: ‘…as a service’
  • Duurzaam: circulair en refurbished
  • Veranderende arbeidsmarkt: vier generaties op de werkvloer
  • Samenwerken en ontmoeten

Technologie: Data Driven wordt de norm

Al eerder schreven we over het inzetten van technologie om de werkomgeving zo slim mogelijk te gebruiken. Big data analytics, werkpleksensoren, IoT en robotica; het verzamelen van data zal ook in 2020 een grote trend zijn binnen kantoorinrichting en in het facilitaire werkveld. Door data slim te gebruiken krijgt de FM’er (of huisvestingsverantwoordelijke) inzicht in het feitelijke gebruik van de werkomgeving. Dit kan een efficiency slag betekenen en levert mogelijk een kostenbesparing op voor o.a. vierkante meters, schoonmaak en energieverbruik.

Flexibiliteit: ‘…as a service’

De visie op huisvesting is veranderd. Huisvesting-, furniture-, software as a service: tegenwoordig worden steeds meer dingen binnen de werkomgeving aangeboden als dienst in plaats van product. Van bezit naar gebruik dus, een ontwikkeling die ook door diensten als Uber en Spotify steeds meer onderdeel van onze maatschappij wordt. Het voornaamste voordeel is dat je geen grote investering hoeft te doen. Bovendien is het lekker flexibel: je betaalt alleen voor wat je daadwerkelijk gebruikt. Rever biedt ook de mogelijkheid om meubilair flexibel op- en af te schalen. Je investeert niet in de aanschaf van meubilair, maar huurt dit voor een bepaalde periode. Als er iets in de organisatie wijzigt waardoor er meubilair tekort is, of als er juist een overschot ontstaat, kunnen we hier snel op anticiperen. Daarbij biedt het de mogelijkheid om met verschillende settings te experimenteren, ook een vorm van flexibiliteit.

Duurzaam: circulair en refurbished

Waar circulaire kantoorinrichting de afgelopen jaren een optie was bij interieurprojecten, is dit nu vaak een vereiste. Bij Rever krijgen we steeds meer de expliciete vraag om circulariteit als belangrijk uitgangspunt te hanteren: het gebruiken van producten en materialen met een verantwoorde herkomst welke inzichtelijk kan worden gemaakt (een heldere chain of custody), zorgen dat het hergebruik van producten en materialen bij voorkeur al bij de inkoop is geregeld en het beperken van afvalstromen. Een andere duurzame oplossing die we steeds meer toepassen in onze projecten is het inzetten van refurbished meubilair. Dit is meubilair dat eigenlijk al meerdere ‘bestemmingen’ heeft gehad, maar door geringe aanpassingen aan het uiterlijk veel langer inzetbaar blijft.

Veranderende arbeidsmarkt: vier generaties op de werkvloer

De veranderende arbeidsmarkt heeft effect op de werkomgeving en de inrichting van een kantoor. In 2020 bevinden zich vier verschillende generaties op de werkvloer, dit brengt verschillende belangen en behoeftes met zich mee. De uitdaging is om een werkomgeving te creëren die voor iedereen prettig is. De werkomgeving is ook steeds vaker een factor om young professionals te interesseren voor je organisatie en jonge mensen aan je te binden. Lees hier meer over in ons artikel ‘Een aantrekkelijke werkomgeving voor generatie Z: 4 aspecten om rekening mee te houden in de War on Talent’. De werkomgeving is daarbij nog steeds een belangrijke voorwaarde om goed te kunnen presteren en kan een positief effect hebben op mensen, zo is ook te lezen in dit artikel over een onderzoek dat Universiteit Wageningen deed naar de invloed van een omgeving op mensen.

Samenwerken en ontmoeten

In 2020 blijft het kantoor dé plek om elkaar fysiek te ontmoeten en samen te werken. Samenwerken gebeurt steeds meer in open settings die bewust gecreëerd worden om spontane ontmoetingen en kruisbestuiving te stimuleren. Multifunctionaliteit speelt daarbij een grote rol, een goed ontwerp zorgt er bijvoorbeeld voor dat de plek waar tussen 12.00 en 13.00 uur geluncht wordt, op alle andere tijdstippen van de dag ook geschikt is voor overleg, één-op-één gesprekken en ontspanning. Dit zien wij heel duidelijk in onze projecten, het is een veelvoorkomende wens van onze klanten. Zo creëren wij regelmatig werkcafés of ontmoetingspleinen waar men collega’s spontaan ontmoet of samen kan aanlanden. Voorbeelden hiervan zijn de ‘Werkplaats’ bij Bovemij en de ontmoetingsruimte bij bouwbedrijf Bolton.

Kantoorinrichting in 2020 trends & ontwikkelingen

Lees hier ons artikel over de trends en ontwikkelingen in kantoorinrichting in 2019.

Wil je meer lezen over kantoorinrichting?

Ben je bezig met de kantoorinrichting voor jouw organisatie en vond je dit een interessant artikel? Wellicht dat deze artikelen je ook aanspreken:

Wil je meer weten over kantoorinrichting en hoe je ervoor zorgt dat het interieur aansluit op de behoeftes van de medewerkers? Wil jij de trends en ontwikkelingen van 2020 gaan toepassen binnen jouw organisatie? Je bent van harte welkom in ons Belevingscentrum voor een vrijblijvend gesprek hierover, bel of mail ons voor een afspraak op 030-2142255 of info@rever.nl.

Bronnen: pianoo.nl, insideoffice.nl, facto.nl.