Goede akoestiek is een ‘must have’!

16 juli 2018

Het geluid- en interieurontwerp gaan hand in hand

Een blog van onze akoestisch partner M+P

Of je comfortabel en geconcentreerd kunt werken in een kantoor wordt grotendeels bepaald door de akoestische omgeving. Dit blijkt steeds weer uit medewerkerstevredenheid onderzoeken. Niet alleen bij bestaande, maar ook bij nieuwe kantoorgebouwen; zeker als het open kantoor concepten betreft. Bij de ontwerpen die Rever maakt voor nieuwe kantoren worden de akoestische aspecten vroegtijdig besproken met de opdrachtgever en de werknemers. Als er vragen zijn adviseert M+P de opdrachtgever en de ontwerpers van Rever.  

Akoestiek vanaf de schets

In onze visie is een goed akoestisch werkklimaat alleen goed en kosteneffectief te realiseren door direct bij aanvang van een huisvestingsvraag een ervaren akoestisch adviseur in het ontwerpteam op te nemen. Dit voorkomt dat laat in het ontwerptraject ingrijpende aanpassingen nodig zijn of dat alleen nog ‘noodverbandjes’ mogelijk zijn doordat het ontwerp en de kosten al vastliggen. Met als gevolg een suboptimale akoestische beleving.

Akoestiek is specifiek

De indeling en de akoestische maatregelen zijn, naast de gebouwconstructie, bepalend voor de akoestische kwaliteit. Wat nodig is hangt af van het type organisatie en de manier van werken. Hoewel er standaarden zijn, vraagt iedere organisatie en elk gebouw om specifieke eisen voor wat betreft een comfortabele akoestiek. Zo hebben afdelingen waar onderzoekswerk wordt gedaan en beleidsstukken worden geschreven een andere dynamiek en daarmee een andere akoestische omgeving nodig dan een klantcontactcenter.

Een goed akoestisch ontwerpproces begint dus met het karakteriseren van de werkwijze(n) en de benodigde akoestische randvoorwaarden om dat werk te ondersteunen. Al in deze fase bespreken wij de consequenties daarvan voor de inrichting. Dit is belangrijk, omdat er soms een wensbeeld is voor de inrichting die niet goed past bij de werkzaamheden. Van te voren is het belangrijk na te denken over welke ruimten gebruikt worden voor vertrouwelijke gesprekken. Of hoeveel concentratiewerkplekken nodig zijn om de werknemers goed te laten werken. Door mogelijke knelpunten op tijd aan te kaarten, stijgt de kwaliteit van het ontwerp en blijven verwachtingen realistisch.

Akoestisch PvE geeft houvast

De gebouw- en organisatie specifieke akoestische eisen leggen wij vast in een Programma van Eisen (PvE). Hierin is opgenomen:

  • type werkzaamheden (mate van samenwerking, concentratie, formeel/informeel, etc);
  • lucht- en contactgeluidsisolatie (rekening houdend met het gebouw);
  • nagalmtijd;
  • spraakverstaanbaarheid;
  • de mate waarin geluid zich over de kantoorvloer mag verspreiden.

Wij werken met streef- en grenswaarden. Deze geven gaandeweg houvast aan het ontwerpproces en als er keuzes gemaakt moeten worden, bijvoorbeeld bij de materialisatie en de kosten van maatregelen.

Akoestiek in de praktijk

Met een conceptueel akoestisch ontwerp en een helder toetsingskader zijn veel knelpunten al vooraf te voorkomen. Toch heeft ieder ontwerp bepaalde unieke eigenschappen, of onvoorziene uitdagingen. Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat de receptionist de klanten nog goed verstaat, nu die gezellige koffiebar in het entreegebied ontworpen is? Of wat is ervoor nodig om te zorgen dat medewerkers niet wegdreunen achter hun bureau, nu de yogaruimte toch ook voor zumba gebruikt moet kunnen worden? Met het ontwerpteam wordt gezamenlijk een indeling en voorlopige materialisatie ontworpen, waarin direct belangrijke ontwerpkeuzes overwogen worden gemaakt. Door een snelle wisselwerking en gerichte actie loopt het ontwerptraject geen vertraging op.