Een facilitaire samenwerking: wat houdt dat in?

14 oktober 2019

Creatieve & functionele interieurs ontwerpen en deze turnkey realiseren is een boeiend en dynamisch traject, óók na de oplevering van een nieuwe werkomgeving. Bij huisvestingsprojecten komt het regelmatig voor dat de langetermijnvisie voor het daadwerkelijke gebruik, de facilitaire processen, de exploitatie van de werkomgeving en de kosten daarvan niet worden meegenomen in het ontwerp. Echter, na oplevering begint het eigenlijk pas!

Duurzame en zoveel mogelijk circulaire interieurs zijn voor ons aan de orde van de dag. Door invulling te geven aan de exploitatie van een interieurconcept, bewerkstelligen we niet alleen een intensievere relatie met onze opdrachtgevers, maar kan er ook duurzaam omgegaan worden met het gebruik van een werkomgeving. Doordat we in onze ontwerpen ook naar de lange termijn kijken en bewuste keuzes maken, is onze opdrachtgever voorbereid op de consequenties die het ontwerp voor de exploitatie en facilitaire processen heeft.

Wij zetten een extra stap in turnkey interieurprojecten: wij nemen facilitaire en exploitatie aspecten mee in het ontwerp van een werkomgeving en toetsen dit na oplevering gedurende een langere periode. Wat houdt het in en wat zijn de voordelen hiervan? Bekijk het in deze video! En lees meer in onderstaand artikel.

Een Facilitair Programma van Eisen

Facilitaire en esthetische aspecten kunnen hand in hand gaan door vooraf de facilitaire aspecten van een interieur helder te formuleren. Wij doen dit door in samenspraak met onze opdrachtgever (en eventueel diens facilitaire partner) een facilitair PvE op te stellen, mede op basis van zijn/haar kennis over hoe de gebruikers in de beheerfase omgaan met de omgeving. Uiteraard houden we daarbij ook rekening met de gestelde normen en de wet- en regelgeving. Aan de hand van de facilitaire eisen gaan we op zoek naar de balans tussen esthetiek en het daadwerkelijke gebruik van de werkomgeving.

Het interieurontwerp toetsen op exploitatie

In onze turnkey projectaanpak wordt elk aspect van het ontwerp getoetst op exploitatie, gedreven door de constante betrokkenheid van onze Adviseur Facilitaire Samenwerking. In onze visie is dit een vereiste om een goede, duurzame en toekomstbestendige werkomgeving te creëren. Een omgeving waar de gebruiker ook op de lange termijn plezierig kan werken en die goed beheersbaar is. Dit doen we door in de ontwerpfase bewuste keuzes te maken in meubilair en materialisering alsmede bewustwording te creëren bij onze opdrachtgevers over de consequenties voor de facilitaire processen. Hoge exploitatiekosten kunnen zo voorkomen worden. In samenwerking met onze opdrachtgever wordt altijd een goede afweging gemaakt tussen o.a. exploitatie, esthetiek en duurzaamheid.

Een Facilitaire Samenwerking is onderdeel van onze turnkey projectaanpak.

Flexibiliteit als vereiste

Ervaring heeft ons geleerd dat organisaties en hun werkomgevingen altijd onderhevig zijn aan veranderingen, zowel door interne als externe ontwikkelingen. Wij kijken samen met onze opdrachtgever naar de mogelijkheden om de werkomgeving zo flexibel mogelijk in te richten. Toch is dat vaak een momentopname, veranderingen zijn nu eenmaal lastig te voorspellen op het moment dat een nieuwe werkomgeving ontworpen wordt. Door na de oplevering van een project aangehaakt te blijven en vanuit onze expertise mee te denken over nieuwe oplossingen, zorgen we ervoor dat de werkomgeving continu aan kan blijven sluiten op de wensen en behoeften van de gebruikers.

Monitoren van gebruik m.b.v. dataverzameling

Het gebruik van de werkomgeving monitoren middels sensoren verschaft objectieve informatie, waar je meer aan hebt dan een gevoel of ervaring. We meten bijvoorbeeld bezetting van werkplekken, benutting van ruimtes en het klimaat. Dit zien wij als essentiële factoren om te kunnen constateren of er nog aansluiting is tussen de werkomgeving en de manier van gebruik. De gebruikerservaringen worden gemeten met behulp van een onderzoek dat periodiek uitgevoerd wordt na oplevering. Op basis hiervan worden rapportages opgesteld welke de input vormen voor het gesprek met onze opdrachtgever.

In gesprek blijven

Door na oplevering de samenwerking met onze opdrachtgevers voort te zetten, geven wij onze opdrachtgevers steeds de mogelijkheid om feedback te geven over het gebruik van de omgeving. Tevens bieden wij een adaptief servicecontract, waar onder andere preventief onderhoud en additionele servicerondes in opgenomen zijn en wat ervoor zorgt dat veranderingen in het interieur snel door te voeren zijn. Door materiaal en meubilair tijdig te onderhouden, gaat het langer mee, dit sluit aan op onze visie op duurzaamheid.

Adviseur Facilitaire Samenwerking

Onze collega Jamie Douw richt zich volledig richt op de Facilitaire Samenwerkingen. Jamie is FM’er en expert op het onderwerp ‘exploitatie & beheer van werkomgevingen’ en zij is vanaf de eerste ontwerpfase een onderdeel van onze projectteams. Jamie: “De werkomgeving is veel meer dan een fysieke plek, je spendeert er heel veel tijd. Ik vind dit een heel boeiend onderwerp en wil continu aan de klantvraag voldoen. Ik ben een echte regelaar en ontzorg graag mensen. Ik heb heel veel zin om verder invulling te gaan geven aan mijn rol.”

Meer weten?

Wil je meer weten over facilitaire en exploitatie aspecten meenemen in het ontwerp voor een werkomgeving? Neem dan gerust contact met Jamie op via 030-2142255 of jamie.douw@rever.nl.

Lees ook:

onze turnkey projectaanpak

circulair inrichten

hoe maak je een beleving van je kantoor?