Circulaire kantoorinrichting: hoe werkt het in de praktijk?

3 april 2018

Kantoorinrichting speelt een voorbeeldrol in de circulaire economie: in deze sector ontstonden de eerste circulaire concepten en kunnen snel grote stappen gemaakt worden. Ook Rever hecht hier veel belang aan, maar hoe werkt dat nu in de praktijk, het streven naar een circulaire kantoorinrichting? We vroegen het Yvonne Oostveen, inkoop- en contractmanager bij Rever.

Yvonne, waarom praten we met jou over wat circulaire kantoorinrichting in de praktijk betekent?

In mijn rol bij Rever Interieurprojecten ben ik verantwoordelijk voor een verdere professionalisering van onze inkoopprocessen en draag ik er zorg voor dat we heel bewuste keuzes maken met welke partners we een duurzame samenwerking aangaan. Circulair werken kan je immers niet in je eentje: een samenwerking van de hele keten is nodig.

Wat is circulaire economie en waarom hecht Rever er zoveel belang aan?

De circulaire economie erkent dat de hoeveelheid grondstoffen waarover we beschikken eindig is. Door middel van een maximaal hergebruik en een minimale waardevernietiging ontstaat er een gesloten kringloop waarbij geen afval wordt gecreëerd. Tegelijk is dit een zeer mensgerichte en inclusieve economie : een lokale ketensamenwerking is noodzakelijk om die gesloten kringloop te realiseren. Bij Rever vinden we dat ondernemen en maatschappelijke verantwoordelijkheid hand in hand gaan. Daarom ontwerpen en realiseren we niet alleen inspirerende, maar vooral ook toekomstbestendige werkomgevingen. Dit doen we aan de hand van de vijf C’s van ons Circle of Life Interieurconcept: Cultuur, Co-creatie, Continuïteit, Creativiteit en Clubhuis. De parallellen met de circulaire economie zijn groot.

Kan je die parallellen tussen Rever’s Circle of Life Interieurconcept en de circulaire economie toelichten?

Bij turn-key projectinrichting begint alles bij het ontwerpproces. Onze projectteams – bestaande uit interieurarchitecten, consultants en projectmanagers – gaan samen met de opdrachtgever aan de slag met de vijf C’s. Deze vormen ook de ruggengraat van onze organisatie.

Ten eerste heb je de cultuur: de werkomgeving hoort een verlengstuk te zijn van de identiteit en cultuur van een organisatie. We zien dat steeds meer organisaties belang hechten aan het duurzame en circulaire, wat Rever aanspreekt en graag als uitgangspunt meeneemt in het interieurconcept.

Vervolgens is er co-creatie, of beter gezegd: die onstaat. We werken altijd in dialoog met onze opdrachtgevers en partners. We gaan in gesprek, inspireren en laten ons inspireren. Waar kunnen we gebruik maken van milieuvriendelijke grondstoffen, waar kunnen gerecyclede materialen ingezet worden, hoe kunnen we de levensduur van producten verlengen? Hoe kunnen we nog beter samenwerken en de keten sluiten? In dit kader organiseren we interne inspiratiesessies met gastsprekers en walk-ins met fabrikanten en producenten, maar gaan we ook samenwerkingsverbanden aan met koepelorganisaties. Een voorbeeld hiervan is de Green Deal die we tekenden bij Cirkelstad Utrecht: samen met 40 andere marktpartijen, gemeenten, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties geven we het commitment te streven naar een stad zonder afval. Ook is Rever partner van MVO Nederland.

De derde C is die van continuïteit, waarbij duurzaamheid vanuit het oogpunt van mens en materiaal centraal staat. Circulaire economie is ook zeer mensgericht en onze interieurconcepten ondersteunen het vinden van een goede work-life balance. Ook bij onze leveranciers speelt deze balans een belangrijke rol. Daarnaast betrekken we bij de realisatie van onze concepten zoveel mogelijk lokale spelers, voor een minimale milieubelasting en een maximale inclusiviteit. Vanuit het oogpunt van materiaal, krijgt duurzaamheid bij Rever vorm in het revitaliseren van gebouwen, uitgaan van multifunctioneel gebruik en een voortdurend streven naar innovatie. Onze voorkeur gaat uit naar materialen die een tweede leven kunnen krijgen.

Onze partners spelen hierin een belangrijke rol: partijen die veel werk maken van circulaire bedrijfsvoering hebben onze voorkeur en nemen we mee in onze inrichtingsvoorstellen. Zo zijn er bijvoorbeeld tapijtfabrikanten die tapijt terugnemen, de onderdelen scheiden en de materialen via complexe recycylingsprocessen opnieuw beschikbaar maken voor productie. En partijen die tafelbladen maken van dagelijks kantoorafval, stoelen van PET-flessen, akoestische oplossingen van vodden, werkplekken van reststaal… De voorbeelden zijn legio en er zijn gelukkig steeds meer initiatieven die het belang van een circulaire economie als prioriteit stellen. We zien het als onze verantwoordelijkheid om onze opdrachtgevers ook op dit vlak te inspireren, dus samen met hen kijken we wat er binnen het gebouw hergebruikt kan worden, of hoe bepaalde zaken op een milieuvriendelijke manier afgevoerd kunnen worden. Wat voor jou afval is, kan in een andere sector zomaar een grondstof vormen!

Creativiteit, de vierde C, stelt ons in staat oplossingen te bedenken die de juiste balans vinden tussen budget, functionaliteit, esthetiek en maatschappelijk- en milieuverantwoord. Ik vind het elke keer opnieuw bijzonder om te zien hoe onze interieurarchitecten die creativiteit toepassen om de verwachtingen van opdrachtgevers te overtreffen, zeker als ze dat doen met al aanwezige materialen!

Tot slot is er het clubhuis effect: we creëren werk- en leefomgevingen waar mensen blij van worden, waar ze erbij willen horen, waar een gezonde levensstijl gestimuleerd wordt. Een omgeving die maakt en onderstreept dat je trots bent voor wie en waar je werkt.

Dat klinkt erg mooi, maar hoe realistisch is het? Hoe belangrijk vinden jullie klanten en leveranciers circulaire kantoorinrichting?

In de sector van kantoorinrichting kunnen er snel grote stappen genomen worden: nu zijn er nog veel milieubelastende materialen in omloop in heel veel kantoren. Maar de bewustwording is er, iedereen wil zijn steentje bijdragen om de aarde te beschermen. Juist omdat het zo’n grote sector is, kan je snel rendement maken wanneer je dit met zijn allen doet. En dan zien we als fullservice bureau voor interieurprojecten kansen om een verschil te maken.

Zijn al onze projecten circulair? Nee, de realiteit is jammer genoeg nog steeds dat dit uitgangspunt beperkt wordt door de beschikbaarheid van geschikte materialen, de mogelijkheden van producten en fabrikanten en het projectbudget. Circulaire materialen en producten zijn op dit moment vaak kostbaarder. Positief is dat de markt zich razendsnel ontwikkelt in nieuwe mogelijkheden omdat iedereen de noodzaak hiervan inziet. We hebben er alle vertrouwen in dat de komende jaren hier steeds meer in ontwikkeld en geïnvesteerd zal worden. We merken dat onze klanten ook steeds vaker de voordelen van een circulaire werkomgeving zien: ze dragen bij aan een betere wereld, wat afstraalt op hun imago, hebben een betere en gezondere werkomgeving en op langere termijn is er alsnog een belangrijke kostenbesparing. De omslag naar circulair denken en handelen is nu echt gaande.

Goed om te horen! Wat is de ambitie van Rever wanneer het om circulaire economie gaat?

Zoveel mogelijk mensen inspireren! Al zolang Rever bestaat, speelt het hergebruik van materialen een belangrijke rol in onze projecten. Ook bij de realisatie van het interieur van ons eigen gebouw hebben we heel veel hergebruikte producten geïntegreerd. Dat kan je aan de lijve ondervinden door een rondleiding in ons belevingscentrum. Daar vind je onder andere onze ‘duurzame vakkenwand’, waarin alle collega’s een item plaatsten dat hun persoonlijke bijdrage aan een duurzame samenleving symboliseert.

We blijven eraan werken om steeds meer milieuvriendelijk te handelen en weten dat we dit niet kunnen realiseren zonder samen te werken met de keten waarin we zitten. Daarom is het fijn om te beseffen dat er zoveel initiatieven zijn op het vlak van duurzaamheid en circulair ondernemen. En dat onze sector hierin een voorbeeldrol speelt. Soms betekent dat ook dat onze rol er uit bestaat partijen met elkaar te verbinden. Of dat we leren omdenken in ons verdienmodel: we gaan graag met opdrachtgevers in gesprek over circulaire constructies als pay-per-use.

Tot slot: welke circulaire of duurzame projecten van Rever maken jou het meest trots?

Eigenlijk ben ik er met name trots op dat het circulaire denken in het hele bedrijf leeft en dat we waar mogelijk duurzaamheid voorop stellen, ook in de kleine dingen. Zelfs bij de verhuur van onze creatieve ruimtes wordt door onze Hospitality Service gebruik gemaakt van fairtrade en maatschappelijk verantwoorde producten. Het is natuurlijk geweldig om opdrachtgevers als Eneco, Triodos en KPN te hebben, die al heel erg met duurzaamheid bezig zijn. Maar hoe mooi is het om ook bij anderen te helpen omdenken, door bijvoorbeeld hout opnieuw te gebruiken, akoestische panelen van gerecyclede materialen in te zetten, of van een grote vergadertafel individuele werkplekken te maken? Alleen samen kunnen we er een succes van maken!