Mooi nieuws! Wij hebben het certificaat ISO 9001:2015 behaald!

14 april 2023

Deze week kregen wij het mooie nieuws te horen dat wij het kwaliteitsmanagementsysteemcertificaat ISO 9001:2015 behaald hebben! Dit is een mooie mijlpaal bij het steeds verleggen van onze eigen grenzen op het gebied van kwaliteit en professionaliteit. Het behalen van deze certificering is dan ook iets waar we erg trots op zijn. 

Wat is ISO 9001?

ISO 9001 specificeert eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie die:

a) moet aantonen dat zij in staat is om consequent producten en diensten te leveren die voldoen aan de eisen van de klant en aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving

b) zich ten doel stelt om de klanttevredenheid te verhogen door het systeem doeltreffend toe te passen, met inbegrip van processen voor verbetering van het systeem alsmede de borging van het voldoen aan eisen van klanten en aan eisen uit van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Alle eisen in deze internationale norm zijn algemeen en bedoeld om toepasbaar te zijn op elke organisatie, ongeacht haar type of omvang of de producten en diensten die zij levert.

Na een onafhankelijke audit is vastgesteld dat wij aan alle eisen voldoen en hebben wij het certificaat ontvangen. We voegen ‘m met veel plezier naast onze certificering op de CO2 Prestatieladder, waar wij momenteel nog op niveau 3 gecertificeerd zijn en hopelijk binnenkort op niveau 5!

Onze duurzame bedrijfsvoering

Wij werken hard aan onze duurzame bedrijfsvoering en hebben onze ambities geformuleerd naar aanleiding van de SDG’s: de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Op deze pagina lees je daar meer over.